www.x1000.de Polnisch  -  Zitate
leer
  Home ÷ A-Z ÷ Smalltalk ÷ Essen ÷ Internet ÷ Telefon ÷ Zahlen ÷ Zitate ÷ Verben ÷ HTML ÷ Generator ÷ Links  
 
Zitate


 
Die folgenden Zitate sind Übersetzungs-Beispiele unterschiedlicher linguistischer Stile
 
        Antoine De Saint-Exupéry
Eine Ur-Fassung der heutigen Polnischen Nationalhymne
F.S. Jezierski
einzelne Zitate
Edyta Górniak - "Nie opuszczaj mnie"

 
   
       
 
   
       
 
 
 
Text-Passage von Antoine De Saint-Exupéry
 
   
Mały Książę
 
   
Der kleine Prinz
 
  "Proszę cie bardzo, oswój mnie!", powiedział.

"Bardzo chętnie", odparł Mały Książę. "Ale nie mam wiele czasu. Muszę poznać bardzo wiele rzeczy i odnaleźć przyjaciół."

Tylko rzeczy oswojone nadają się do poznania", rzekł Lis. "Ludzie nie dysponują już wystarczającą ilością czasu, żeby coś poznać. Kupują gotowe wyroby u sprzedawców, a ponieważ nie ma sklepów z przyjaciółmi, ludzie już ich utracili. Jeśli pragniesz mieć przyjaciela, oswój mnie!"

"A co trzeba zrobić?", spytał Maly Książę.
 

  "Bitte ... zähme mich!", sagte er.

"Ich möchte wohl", antwortete der kleine Prinz, "aber ich habe nicht viel Zeit. Ich muss Freunde finden und viele Dinge kennen lernen."

"Man kennt nur die Dinge, die man zähmt", sagte der Fuchs. "Die Menschen haben keine Zeit mehr, irgendetwas kennen zu lernen. Sie kaufen sich alles fertig in den Geschäften. Aber da es keine Kaufläden für Freunde gibt, haben die Leute keine Freunde mehr. Wenn Du einen Freund willst, so zähme mich!"

"Was muss ich da tun?", fragte der kleine Prinz.
 

   
Quelle: A. De Saint-Exupery, Mały Książę, Algo, Toruń, 2000
 
   
Quelle: A. De Saint-Exupery, Der kleine Prinz, Karl Rauch Verlag, Düsseldorf, 2004
 
  Die Übersetzungen unterscheiden sich inhaltlich leider ein wenig. Ich wollte die Original-Übersetzungen nicht verändern, aber man sieht dennoch, wie klar und relativ einfach die Texte sind. Zum Lernen ideal!
 

 
 
Eine Ur-Fassung der heutigen Polnischen Nationalhymne "Noch ist Polen nicht verloren"
 
   
"Pieśń Legionów Polskich we Włoszech"
 
   
"Lied der Polnischen Legionen in Italien"
 
  Jeszcze Polska nie umarła, Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wydarła, Szablą odbijemy.
Marsz, marsz Dąbrowski, Do Polski z ziemi włoski.
Za twoim przewodem Złączem się z narodem.
Jak Czarnecki do Poznania Wracał się przez morze,
Dla ojczyzny ratowania Po szwedzkim rozbiorze.
Marsz, marsz ... Przejdziem Wisłę, przjdziem Wratę,
Będziem Polakami. Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy. Marsz, marsz ...
 
  Noch ist Polen nicht verloren, solange wir noch leben.
Was uns fremde Gewalt genommen, holet unser Schwert zurück.
Marsch, Marsch, Dabrowski, nach Polen aus Italienland.
Führ' uns an, zu reichen, unserm Volk die Hand.
Warth und Weichsel wir dann nehmen, denn auf Polen geht der Blick.
Bonaparte hat gezeiget, wie wir schreiten könn' zum Sieg.
Marsch, Marsch ...
 
  Niemiec, Moskal nie osiądzie, gdy jąwszy pałasza,
Hasłem wszystkich zgoda będzie I ojczyzna nasza.
Marsz, marsz ... Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany. Marsz, marsz ...
Na to wszystkich, jedne głosy: Dosyć tej niewoli.
Mamy Racławickie Kosy, Kościuszkę Bóg pozwoli
  ( ... )
   
Der Originaltext der Polnischen Nationalhymne wurde 1797 in Reggio/Italien verfasst von Jósef Wybicki (Publizist, Dichter & pol. Aktivist), der u.a. unter Napoleon politische Mandate innehatte. Zusammen mit General J. H. Dabrowski organisierte Wybicki die polnischen Legionen in Italien. Seit 1927 ist die "Mazurek Dabrowskiego" offiziell die Nationalhymne Polens. Der ursprüngliche Text wurde dazu zunächst leicht geändert und später (im Zuge deutsch-polnischer Entspannung) um evtl. 'missverständliche' Passagen gekürzt (wie die deutsche Hymne auch ;-) . Die heute gesungene Version besteht aus 4 Strophen.

 

 
 
Textpassage von Franciszek Salezy Jezierski

 

  F.S. Jezierski: "Wybór pism. Niektóre wyrazy porządkiem abecadła zebrane" (Kraków 1952, S.234)
 
  F.S. Jezierski: "Einige Ausdrücke in alphabetischer Ordnung gesammelt und erklärt mit Anmerkungen zur Sache"
 
  Ziemia ojczysta jest ziemią, z której pożywienia utworzone jest ciało moje, która skropiona jest krwią przodków moich, której powierzchnia zroszona jest znojem i potem ziomków moich, której części zmieszane są z prochami ojców moich, i gdyby przyrodzenie cofnęło się z granic swoich, a ja gdybym ścisnął garść ziemi ojczystej, wytrysnęłaby z niej krew ta sama, która płynie w żyłach moich; więc częścią tego jestestwa, którym jestem ja, jest moja ojczyzna.
 
  Das Vaterland ist ein Land, aus dessen Nahrung mein Körper geschaffen ist; er ist bespritzt von dem Blut meiner Vorfahren, seine Oberfläche benetzt von Mühe und Schweiß meiner Landsmänner, seine Knochen mit dem Staub meiner Väter vermischt, und wenn sich die Natur aus ihren Grenzen zurückziehen würde, wenn ich eine handvoll Heimaterde zusammenpressen würde, würde dasselbe Blut aus ihr herausrinnen, das in meinen Adern fließt; also ist ein Teil des Wesens, das ich bin, meine Heimat.
 

 
 
Einzelne Zitate von Julitka "Pani Zbik"

 

  Ciężko jest lekko żyć   Es ist schwierig, leicht zu leben
 
  Jak masz mękie serce, to musisz mieć twardy tyłek!   Wer ein weiches Herz hat, braucht einen harten Po
 
  Umiesz liczyć? Licz na siebie!   Kannst Du zählen? Dann zähl' auf dich selbst!
 

 
 
Voilá ein Beispiel, wie tricky es sein kann, selbst modernes lyrisches Polnisch auf deutsch zu übersetzen.
"Nie opuszczaj mnie" ist die polnische Variante von Jaques Brels " Ne me quittez pas".
(Diese ersten zwei der fünf Strophen mögen einer linguistischen Betrachtung genügen)
Vielen herzlichen Dank an Magda für die wunderbare Übersetzung!

 
Edyta Górniak   "Nie opuszczaj mnie"
 

       
  Nie opuszczaj mnie
Każda moja łza
Szepcze, że co złe
Się zapomnieć da
Zapomnijmy ten
Utracony czas
Co oddalał nas
Co zabijał nas
I pytania złe
I natrętne tak
Jak? Dlaczego jak?
Zapomnijmy je
  Verlass' mich nicht
Jede meiner Tränen
flüstert, daß alles, was schlimm ist,
sich vergessen lässt.
Vergessen wir die
verlorene Zeit,
die uns entfernte,
und die uns getötet hat.
Und alle schlimmen und
aufdringlichen Fragen
Wie? Warum?
Vergessen wir sie!
 
  Nie opuszczaj mnie
Nie opuszczaj mnie
Nie opuszczaj mnie
  Verlass' mich nicht
Verlass' mich nicht
Verlass' mich nicht
 
  Ja deszczowym dniem
Ci przyniosę z ziem
Gdzie nie pada deszcz
Pereł deszczu sznur
Jeśli umrę z chmur
Spłynie do Twych rąk
Światła złoty krąg
I to będę ja
W świecie ziemskich spraw
Miłowanie Twe
Będzie pierwszym z praw
Królem stanę się
A królową ja
  An einem regnerischen Tag
bringe ich dir
eine Perlenkette aus Regen
von dem Ort, an dem es nicht regnet.
Wenn ich sterbe,
dann fließt in deine Hände
ein goldener Lichtkreis
und das werde ich sein.
In der irdischen Welt
wird deine Liebe
das erste Recht sein.
Du wirst der König sein
und ich die Königin
 
 
Version:   20.01.2011
©   Copyright 2004 - 2011