www.x1000.de Polnisch  -  A-Z
leer
  Home ÷ A-Z ÷ Smalltalk ÷ Essen ÷ Internet ÷ Telefon ÷ Zahlen ÷ Zitate ÷ Verben ÷ HTML ÷ Generator ÷ Links  
 
A-Z


   
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z
 
 
         
Deutsch / po niemiecku  
 
    
Polnisch / po polsku  
 
    
Beispiel / przykład
 
 
nach oben A
Aal węgorz(owy)
ab
ab heute; ab und zu
od
od dziś; od czasu do czasu
abbiegen (nach links / nach rechts) skręcać (w lewo / w prawo
Abblendlicht(er) świała mijania
Abend; gestern Abend; abends
Abendessen; Abendgarderobe
Guten Abend
wieczór; wczoraj wieczorem; wieczorem
kolacja; strój wieczorowy
Dobry wieczór
Abenteuer przygoda
aber; aber ja ale; ależ tak
Aberglaube
abergläubisch
przesąd, zabobon
przesądny, zabobonny
abfahren (von) odjeżdżać (z)
Abfall; Abfallbeutel odpady; worek na śmieci
Abflug, Abflugzeit odlot, czas odlotu
Abführmittel środek na przeczyszczenie
abgeben oddawać
abgöttisch lieben ubóstwiać
abholen odebrać
Abkürzung skrót
ablehnen odmawiać
abnehmen (Gewicht) ... an den Hüften / im Gesicht wyszczupleć ... w biodrach / na twarzy
abnehmen (Telefonhörer) odbierać, odebrać
abreiben (entfernen) usuwać
Abreibung lanie
abreisen (nach ...) odjechać (do ...)
Absatz obcas
abschleppen; Abschleppdienst;
Abschleppseil; Abschleppwagen
odholować; pomoc drogowa;
linka holownicza; samochód holujący
abschliessen zamykać / zamknąć
abseits spalony
Absender nadawca
Abteil przedział
acht (Zahl) osiem
Achtung!, Aufmerksamkeit! uwaga!
Actionfilm film akcji
Adapter adapter
Adresse adres
Agentur agencja
ähnlich podobny
Alarmanlage system alarmowy
alkoholfrei bezalkoholowy
alle wszyscy
allein(e) sam, samotny
Allergie alergia
alles; das ist alles wszystko; to wszystko
als (zeitlich) kiedy
also więc
alt stary
Alter wiek
Altstadt stare miasto
Alufolie folia aluminiowa
am Sonntag; am Wochenende w niedzielę; pod koniec tygodnia
Ameise, Ameisen mrówka, mrówkowy
Ampel, Verkehrsampel sygnalisator, zestaw sygnałowy świetlny
Amt urząd
amüsieren bawić się
an na, przy
anders; anderswo inaczej; gdzie indziej
Anfang początek
anfangen zacząć
angeln wędkować
angenehm przyjemnie
anhalten zatrzymać
Anhänger wisiorek
ankommen przybyć
Ankunft; Ankunftszeit przyjazd, przylot; czas przylotu
anmelden; Anmeldung zameldować; zameldowanie
Anorak kurtka
Anruf telefon
Anrufbeantworter automatyczna sekretarka
anrufen dzwonić, zadzwonić
ansehen oglądać; przyjrzeć się
Ansichtskarte widokówka
anstatt zamiast
ansteckend zaraźny, zakaźliwy
Antibabypille tabletka anty-koncepcyjna
Antibiotikum antybiotyk
antik antyczny, starożytny
antworten odpowiadać
anzeigen (bei Polizei) zgłaszać, zgłosić Ich möchte einen Diebstahl anzeigen. = Chciałbym zgłosić kradzież.
Anzug garnitur
Apfel, Äpfel jabłko, jabłka
Apfelsine, Apfelsinen pomarańcza, pomarańcze
Apotheke apteka
Aprikose, Aprikosen morela, morele
April kwiecień
Arbeit praca
arbeiten pracować
arbeitslos bezrobotny
arm biedny
Arm ramię
Armband branzoletka
Armbanduhr zegarek na ręka
Ärmel rękawy
Aschenbecher popielniczka
Aspirin aspiryna
Asthma astma
auch też
auf na
aufbrechen włamać się Mein Auto wurde aufgebrochen. = Włamano się do mojego auta
aufhören przestać
aufpassen (auf) uważać (na)
aufschreiben napisać
aufstehen wstawać, wstać
aufwachen obudzić się
aufwärts w góre
Aufzug winda
Augen oczy
Augenblick moment
Augentropfen krople do oczu
August sierpień
aus (Richtung) ze
Ausbildung wykształcenie
ausdrücklich wyrażny
Ausfahrt wyjazd
Ausflug wycieczka
ausfüllen wypełniać
Ausgang wyjście
ausgeben wydawać, wydać
ausgehen wychodzić, wyjść
ausgezeichnet wspaniały
Auskunft informacja
Ausland; Ausländer/-in; ausländisch zagranica; cudzoziem-iec/-ka; zagraniczny
Auslandsgespräch rozmowa międzynarodowa
Auspuff rura wydechowa
Ausreise wyjazd
ausruhen wypoczywać
Ausschlag (med.) wysypka
außen na zewnatrz
außer; außerdem; außerhalb poza; poza tym; poza
außergewöhnlich wyjatkowy
äußerlich zewnętrznie
Aussicht widok
aussprechen wymawiać, wymówić
aussteigen wysiadać, wysiąść
Ausstellung wystawa
aussuchen wyszukać
austauschen wymieniać, wymienić
Austern ostrygi
Ausverkauf wyprzedaż
Auswahl wybór
auszahlen wypłacać, wypłacić
Auto, PKW samochód, auto, samochodowy
Autobahn autostrada
Autobahngebühr opłata za autostrade
automatisch automatyczny
Autopanne awarię samochodu
Autoradio radio samochodowe
Autoreisezug pociąg z wagonami na samochody
 
nach oben B
Baby; Babynahrung; Babysitter bobas; jedzenie dla niemowląt; opiekunka do dzieci
backen wypiekać
Bäckerei piekarnia
Badeanzug; Badehose kostium kąpielowy; kąpielówki
Bademantel płaszcz kąpielowy
Bademeister ratownik
Bademütze czepek kąpielowy
Badeort kąpielisko
Badeschuhe klapki kąpielowe
Badewanne wanna
Badezimmer łazienka
Bahnhof dworzec / kolejowy
Bahnsteig peron
bald wkrótce
Ball (Spielzeug); (Fest) piłka; bal
Ballett balet
Bananen banany
Bank (finanz.) bank
Bargeld; in bar; bar zahlen gotówka; w gotówce; płacić gotówką
Barsch (Fisch) okoń
Bart broda
Basilikum bazylia
Basketball koszykówka
Batterie bateria
Bauch brzuch
Bauernhof zagrodachłopska, dospodarstwo agroturystyczne
Baum drzewo
Baumwolle bawełna
Baustelle; Bauwerk budowa; budowla
beachten przestrzegać; uważać na coś
Beach-Volleyball siatkówka plażowa
beantworten odpowiadać, odpowiedzieć
Bearbeitungsgebühr opłata manipulacyjna
bedauern żałować
Bedeutung znaczenie
Bedienung obsługa
beeilen śpieszyć się
beeindruckend zachwycająco
befreundet sein byc zaprzyjaźnionym
befürchten obawiać się
begegnen spotykać
begleiten towarzyszyć
Begleitperson osoba towarzysząca
Behindertenausweis legitymacja inwalidzka
behindertengerecht przystosowany dla niepełnosprawnych
Behindertentoilette toaleta dla niepełnosprawnych
Behörde urząd, instytucja
bei (in der Nähe) w pobliżu
bekannt znany
Bekannte (der/die) znajom-y/-a
belästigen napastować Dieser Mann belästigt mich! = Ten człowiek mnie napastuje!
Berg góra
Beruf zawód
beschlagnahmen skonfiskować
besetzt (Telefon) zajęte
Besuch odwiedziny
Betrag kwota, suma
Birke brzoza
bis nachher na razie
Blaubeere czarna jagoda
bleiben pozostać, zostać
blöd, dumm głupi
Blume, Blumen kwiat, kwiaty Etwas durch die Blume sagen = Mówić coś ogródkami
bluten; Blutung krwawić; krwawienie
Blutgruppe grupa kriwi
Blutvergiftung zatrucie krwi
Boden ziemia
böse zły
Bodybuilding kulturystyka
Bohnen fasola
Bohrmaschine wiertarka
Bonbons cukierki
Bootsführerschein patent żeglarski
Bordkarte karta pokładowa
Botschaft wiadomość (i.S.v. Nachricht), ambasada (polit.)
Boutique butik
Brandsalbe maść na oparzenia
brauchen potrzebować
braun brązowy
breit; Breite szeroki; szerokość
Bremse hamulec
Bremsflüssigkeit płyn hamulcowy
Bremslichter światła hamulcowe
Brief list
Briefkasten skrzynka pocztowa
Briefmarke znaczek pocztowy
Brieftasche portfel
Briefpapier papier listowy
Briefumschlag koperta
bringen (her / hin) przynieść / zanieść
Brombeeren jeżny
Bronchien; Bronchitis oskrzela; bronchit
Bronze brąz
Brosche broska
Brötchen bułka
Brot chleb
Bruder, Brüder brat, bracia
Brunnen studnia
Brüssel Bruksela
Brust pierś
Buch książka
buchen; Buchung zarezerwować; rezerwacja
Buchhandlung księgarnia
buchstabieren literować, przeliterować
Bucht zatoka
bügeln prasować
Bungalow bungalow
bunt kolorowy
Burg zamek
Büro biuro
Bürste szczotka, szczotecka
Bus autobus
Busbahnhof dworzec autobusowy
Bußgeld mandat
Butter masło
Buttermilch maślanka
 
nach oben C
Café kawiarnia
Camcorder kamkorder, kamwid
campen kempingować
Camping kempingowanie
Campingausweis wejściówka na kemping
Campingplatz kemping, pole kempingowe
Cannabis konopie
Cashewnuss nerkowiec
CB-Funk CB-radio
CD (Compact Disk) kompaktowa
CD-Spieler; CD-Brenner odtwarzacz CD; nagrywarka płyt kompaktowych
Champagner szampan
charmant miły
Charme wdzięk, urok
Charterflug czarterowy
chauvinistisch szowinistyczny
Checkliste lista kontrolna
Chef szef
Chicoree cykoria
chiffriert szyfrowany
Chipkarte karta chipowa
Chor chór
Christentum chrześcijaństwo
Chronik kronika
circa zirka
clever bystry, sprytny
Clubhaus budynek klubowy
Coach trener
Cognak koniak
Cousin; Cousine kuzyn; kuzynka
Computer komputer
Couch tapczan
Couchtisch stół gabinetowy
Creme; Crème; cremig krem; śmietanka; kremowy
Crew załoga, drużyna
Croissant rogalik
Cup, Pokal puchar
Cyber-Sex cybersexs
 
nach oben D
da tam
Dach dach
Dackel jamnik
daheim w domu
damals wtedy
Dame; Für Damen pani; panie
Damenbinden podpaski
Dampfer parowiec
danach potem
Danke (sehr) dziękuje (bardzo)
danken dziękować, podziękować
dann potem
davor przed
Darm jelito
das, dem, dies, diese, dieses, es, so, ... to Co to jest? = Was ist das?
No to co? = Na und?
No to do jutra = Also dann bis morgen
To fakt! = Das ist eine Tatsache!
To dobrze = Das ist gut
Was meinst du dazu? = Co ty na to?
dass, daß że, żeby, aby
dasselbe, das selbe to samo
Datteln daktyle
Datum data
dauern trwać
Dauerwelle trwała ondulacja
Deck pokład
Decke sufit
Defekt defekt
Deich grobla
dein/-e twój; twoja; twoje
denken (an) myśleć (o)
Denkmal zabytek
Denkmalschutz ochrona zabytków
denn ponieważ, gdyż, bo(wiem)
dennoch jednak(że), przecież
Deodorant dezodorant
derb (grob) gruby
deshalb, und deshalb dlatego, ponieważ, gdyż, toteż
Desinfektion dezynfekcja
Desinfektionsmittel środek dezynfekujący
desinfizieren dezynfekować
deutlich wyrażnie
Deutsch; deutsch sprechen
Sprechen Sie deutsch?
Deutscher; Deutsche
niemiecki; mówienie po niemiecku
Mówi pan(i) po niemiecku?
Niemiec; Niemka
Deutschland Niemcy
Devisen dewizy
Dezember grudzień
Diabetes cukrzyca
Diabetiker diabetyk
Diät dieta
Diagnose diagnoza
dich cie, ciebie
dick gruby
Dieb złodziej
Diebstahl kradzież
Dienstag wtorek
dieses to
Digitalkamera aparat cyfrowy
Ding rzecz
Diphterie dyfteryt, błonica
dir tobie
direkt bezpośredni, wprost
Direktion dyrekcja
Dirigent; Dirigentin dyrygent; dyrygentka
Diskothek dyskoteka
doch ależ tak
Dokumentarfilm film dokumentalny
Dom katedra
Donnerstag czwartek
Doppel (-spiel) gra podwójna
doppelt podwójny
Dorf wieś
dort tam
Dose puszka
Dosenöffner otwieracz do puszek
Drachenfliegen latanie lotnią
Draht drut
Drama dramat
draußen na dworze
Dressing sos do sałaty
drin, drinnen w środku
dürfen móc
Durchfall biegunka
durchgebraten wysmażony
Durchreise (auf der) przejazdem
durchschnittlich przeciętny, przeciętnie
durstig spragniony
Dusche prysznicem
Duschgel żel do kąpieli
Dynastie dynastia
 
nach oben E
Ebbe odpływ
Ebene równina
ebenerdig bezprogowy
echt prawdziwy
Ecke róg
egal
Das ist mir egal (mir ist es gleich)
obojętnie
Jest mi wszystko jedno
Ehefrau; Ehemann żona; mąż (małżonek)
Eier jajka
eigen własny, właściwy
eigentlich właściwie
Eigentümer/in właściciel/ka
Eilbrief list ekspresowy
Eile; eilig pośpiech; pośpiesznie
einfach prosty
Einfahrt wjazd
einfarbig jednokolorowy
Eingang wejście
einheimisch tutejszy
einige niektórzy, kilka
einkaufen kupować, robić zakupy
einladen zapraszać, zaprosić
einmal raz
einpacken zapakować
Einreise wjazd
einsam samotny
einschalten włączać, włączyć
Einschreibebrief list polecony
einsteigen wsiadać
Eintritt; Eintrittskarte; Eintrittspreis wstęp, wejście; bilet wstępu; cena za wstęp
Einwohner; Einwohnerin mieszkaniec; mieszkanka
einzig jedyny
Eis; Eiscrème lód; lody
Eisbahn tor lodowy
Eishockey hokej na lodzie
Eislauf jazda na łyżwach
Eiter ropa
elektrisch elektryczny
Eltern rodzice
empfangen; Empfänger przyjmować; odbiorca
empfehlen polecać, polecić
Ende koniec
endgültig ostateczny
endlich nareszcie
Endstation stacja końcowa
eng ciasny
englisch; englisch sprechen angielski; po angielsku
Enkel/in wnuk/wnuczka
entdecken odkrywać, odkryć
Entfernung odległość, dystans
entgegengesetzt przeciwstawny
entscheiden rozstrzygać, rozstrzygnąć
entschuldigen; Entschuldigung przepraszać; przeprosiny Ich entschuldige mich! = Przeprazam!
enttäuscht rozczarowany
entweder ... oder ... albo ... albo ...
entwerten skasować
entwickeln (ein Projekt, eine Erfindung) wynależć
entwickeln (ein Talent entfalten) rozwijać
entwickeln (einen Film) wywołać
entzückend zachwycający
Entzündung zapalenie
Epilepsie epilepsia, padaczka
Epoche epoka
er on
Erbsen groch
Erdbeeren truskawki
Erde ziemia
 
nach oben F
Fabrik fabryka
Facharzt; Fachärztin specjalista; specjalistka
Fahrdienst przewóz osób
Fähre prom
fahren jechać, jeżdzić
Fahrkarte bilet
Fahrplan rozkład jazdy
Fahrpreis cena przejazdu
Fahrrad rower
Fahrradhelm kask
Fahrradweg ścieżka rowerowa
Fahrschein bilet
Fahrstuhl winda
Fahrt jazda
fair fair, uczciwy
fallen upadać, upaść
falls jeśli
Fallschirmspringen skoki spadochronowe
falsch błędny
Familie rodzina
Familienname nazwisko
fangen chwytać
färben farbować
farbig kolorowy
Farbstift kredka
Fassade fasada
fast, beinahe prawie
faul; faulenzen leniwy; leniuchować
Fax faxs
Februar luty
fehlen brakować
Fehler (den man macht)
Fehler (den man hat)
błąd
brak
Fehlgeburt poronienie
Feigen figi
fein (dünn, zart); fein (lecker) drobny; delikatny
Feinkostgeschäft delikatesy
Feld pole
Fell sierść
Fels skała
Felswand ściana skalna
Fenchel koper włoski, fenkuł
Fenster okno
Fensterplatz miejsce przy oknie
Ferien wakacje
Ferienhaus dom wczasowy
Ferngespräch rozmowa międzymiastowa
Fernlicht światła drogowe
Fernseher telewizor
fertig gotowy
Fest święto
Festival festiwal
Festland ląd
Festung twierdza
fett tłusty
fettarme Milch mleko odtłuszczone
feucht wilgotny
Feuer ogień
Feuerlöscher gaśnica
Feuermelder sygnalizator pożarowy
Feuerwehr straż pożarna
Feuerwerk fajerwerki
Fieber gorączka
Finger palec
Fische Ryby
Fleisch, Fleischgerichte mięso, dania mięsne
Flugzeug samolot
Formular formularz
Fotoapparat aparat fotograficzny
(Foto-) Aufnahme zdjęcie
fotografieren fotografować
Fotos fotki
frankieren frankować, nalepić znaczek
französisch sprechen po francusku
 
nach oben G
Gabel widelec
Galerie galeria
Gallenblase żółciowy
Gang (Essen) danie
ganz cały, całkowity, całkiem
gar ugotowany
Garage garaż
Garantie gwarancja
Garderobe szatnia
Garnelen krewetki
Garten ogród
Gasflasche butla gazowa
Gasherd kuchenka gazowe
Gaskartusche jednorazowa butla gazowa
Gaskocher kocher gazowy
Gaspedal pedał gazu
Gasse uliczka
Gast gość
Gastfreundschaft gościnność
Gastgeber; Gastgeberin gospodarz; gospodyni
gebacken pieczony
Gebäck pieczywo
Gebäude budynek
geben dawać; dać
Gebirge góry
geboren urodzony
gebraten smażony
gebräuchlich utarty; przyjęty
gebrochen złamany
Gebühr; Gebühren opłata; opłaty
Geburtsdatum data urodzenia
Geburtsname nazwisko panieńskie
Geburtsort miejsce urodzenia
Geburtstag urodziny
gedämpft gotowany na parze
Gedeck nakrycie
Gedenkstätte miejsce pamięci
Geduld cierpliwość
gedünstet duszony
Gefängnis więzienie
gefährlich niebezpieczny
Gefahr niebezpieczeństwo
gefallen podobać się
Gefühl uczucie
gefüllt nadziewany
gegen przeciw
Gegend okolica
gegen Mittag około południa
Gegenstand (Ding); Gegenstand (Thema) przedmiot; temat
Gegenteil przeciwieństwo
gegenüber na przeciwko
Geheimzahl, Passwort; PIN hasło; PIN
gehen iść
Gehirn mózg
Gehirnerschütterung wstrząs mózgu
Gehirnschlag wylew krwi do mózgu, apopleksjy, udar mózgu
Gehör słuch
gehören należeć
gehörlos głuchy
gekocht gotowany
gekochter Schinken gotowana szynka
Gelände teren
gelb żółty
Gelbe Seiten (Telefon) żółte strony
Geld pieniądze
Geldanweisung przekaz pieniężny
Geldautomat automat bankowy
Geldbeutel, Geldbörse portmonetka
Geldschein banknot
Geldwechsel wymiana piedniędzy
gelegentlich okazjonalny
Gelenk staw
Gemälde obraz, malowidło
gemeinsam razem, wspólny, wspólnie
gemischt mieszany
Gemüse jarzyna (sing), jarzyny (pl), warzywo
gemütlich przytulny
genau dokładny, dokładnie
genauso ... wie ... dokładnie tak ... jak ...
geniessen, genießen rozkoszować
genug dosyć, dość
geöffnet otwarty
Gepäck bagaż
Gepäckabfertigung odprawa bagażu
Gepäckaufbewahrung przechowalnia
Gepäckausgabe wydawanie bagażu
Gepäckschalter okienko bagażowe
Gepäckwagen wózek bagażowy
geradeaus prosto
Gericht (jurist.) sąd
Gespräch rozmowa
Gewicht waga
gleichfalls na wzajem
glücklich szczęśliwy (Frau) Ich bin glücklich! = Jestem szczęśliwa!
(Mann) Ich bin glücklich! = Jestem szczęśliwy!
glücklicherweise (zum Glück) na szczęście
Glücksspiel gra hazardowa
Glückwunsch powinszowanie
Glühbirne żarówka
Glühwein wino grzane
Gnade; ohne Gnade; gnadenlos łaska; bez litości; bezlitosny
Gold złoto
Goldschmied złotnik
gönnerhaft protekcjonalny
Gosse rynsztok
Gott; um Gottes Willen; Gott sei Dank bóg; na litość boską; bogu dzięki
Göttin bogini
göttlich boski
Gottesdienst nabożeństwo
Grab grób
grandios wspaniały
grässlich okropny, potworny
gratulieren składać
grau szary
grausam okrutny, okropnie
Grenze granica
grillen grillować
grimmig rozgniewany
grob gruby
gut aussehend przystojny
Guten Tag
Guten Abend
dzien dobry
Dobry wieczór
 
nach oben H
Haar włosy
Haargel żel do włosów
Haargummi gumka do włosów
haben mieć
Hackfleisch mięso mielone
Hafen port
Haferflocken płatki owsiane
Hähnchen kurczak
Hälfte połowa
hässlich brzydki
häufig często
halb pół
Halbpension nocleg ze śniadaniem i kolacja
hallo! cześć! , witam!
Hals gardło
Halsschmerzen ból gardła
Halstuch apaszka
Halt! Stop!
haltbar trwały
Haltbarkeit przydatność do spożycia
Haltbarkeitsdatum data przydatności do spożycia
Haltestelle przystanek
Hammelfleisch baranina
Hammer młotek
Hand ręka
Handball piłka ręczna
Handbremse hamulek ręczny
Handcreme krem do rąk
handgemacht wyrób ręczny
Handschuhe rękawiczki
Handtasche torebka
Handtuch ręcznik
Handwaschbecken umywalka
Handy, Mobiltelefon telefon komórkowy
hart twardy
Hauptpostamt poczta główna
Hauptbahnhof dworzec główny
Hauptrolle rola główna
hauptsächlich głównie, przede wszystkim
Hauptsaison szczyt sezonu
Hauptspeise danie główne
Hauptstadt stolica
Hauptstrasse główna ulica
Haus dom
Hausnummer numer domu
Haustier zwierzę domowe
Haut skóra
heilig święty
Heimat ojczyzna
Heimreise podróz do domu
heiss gorąco
helfen pomagać Kann ich Ihnen helfen? = Mogę Panu pomóc?
Können Sie mir bitte helfen? = Czy może mi pan/pani pomóc?
Hemd koszula
Herbst jesień
Herd kuchenka
Herein bitte! proszę wejść
Hering śledż
Heringsbrötchen bułka ze śledzikiem
Herr; Für Herren pan; panowie
Herz serce
Herzanfall atak serca
herzlich serdecznie
Heuschnupfen katar sienny
heute dzisiaj
hier tu Ist jemand da? = Jest tu ktoś?
Hilfe pomoc
Hilfe! Ratunku!
hilflos bezradny
Hilflosigkeit bezradność
hilfreich pomocny Es wäre hilfreich, wenn ... = bardziej pomogłyby, gdyby ...
Hilfsaktion akcja pomocy
Hilfsarbeiter; Hilfsarbeiterin pomocnik; pomocnica
Himmel niebo
hinten z tyłu, w tyle
hinter za
Hitze upał
hoch wysoki
Hochformat duży format
höchstens najwyżej
höflich grzeczny, uprzejmy
Höhe wysokość
Höhepunkt główny punkt
Höhle jaskinia, grota
hören słuchać
Hörer (Telefon) słuchawka
hoffentlich miejmy nadzieję
Holz drzewo, drewno
Honig miód
Hose spodnie
Hotel, Pension, Zimmer hotel, pensjonat, pokoje
hübsch piękny
Hüfte biodro
Hügel wzgórze
Hund pies
hungrig sein być głodnym
Hupe klakson
Husten kaszel
Hustensaft syrop na kaszel
Hut kapelusz
 
nach oben I
ich ja
Illustrierte magazyn (ilustrowany)
Imbiss bar
immer zawsze
Impfpass, Impfung karta szczepień, szczepienie
in
in
w (Lokativ, d.h. Frage: Wo?)
do (Genitiv, d.h. Frage: Wohin?)
in einer Woche za tydzień
in Ordnung w porządku
inbegriffen zawarty
Infektion infekcja
Infusion infuzja
Inhalt zawartość
Inlandsflug lot krajowy
Inliner rolkarz, rolki
Innenhof dziedziniec
Innenstadt śródmieście
innig bliski
Insel wyspa
Inserat ogłoszenie
Insulin insulina
Inszenierung inscenizacja
interessant interesujący
Interesse, sich interessieren zainteresowanie, interesować się
international międzynarodowy
irgendjemand ktoś, ktokolwiek
Irrtum pomyłka
italienisch
italienisch sprechen
włoski
po włosku
 
nach oben J
ja - nein tak - nie
Jacke żakiet (für Frauen), marynarka (für Männer)
Jahr, Jahre
in einem Jahr
rok, lata
za roku
Jahreszeit pora ruka
Jahrhundert wiek
Jahrmarkt jarmark
Januar styczeń
jawohl tak jest
jeden Tag każdego dnia
jeder każdy
jemand ktoś
jetzt teraz
Job robota
Juden, Judentum żydowski, żydostwo
Jugend, Jugendherberge
Jugendstil
młodość, schronisko młodzieżowe
styl secesji
Juli lipiec
jung młody
Junge chłopek
Jungfrau Panna (astrolog.), dziewica (biolog.)
Junggeselle kawaler
Juni czerwiec
Jupiter Jowisz
Juwel, Juwelen klejnot, biżuteria
Juwelier jubiler
 
nach oben K
Kabarett kabaret
Kabel kabel, kablowy
Kabelfernsehen telewizja przewodowa
Kabeljau dorsz, wątłusz
Kabine kabina
Kachel kafel
Käfer chrząszcz
Käfig klatka
Kaffee kawa
Kaffeekanne dzbanek
Kaffeemaschine automat do kawy
Kaffeetasse filiżanka do kawy
Kai nabrzeże
Kaiser, Kaiserin cesarz, owa
Kalb cielę, cielak
Kalbfleisch cielęcina
Kalender kalendarz
Kalk wapno
kalt zimny
kaltes Wasser zimna woda
Kalzium wapń
Kamillentee herbata rumiankowa
Kamm grzebień
kämmen czesać
Kampf walka
Kanal kanał
Kaninchen królik
Kantine stołówka
Kanu kanu
Kapelle kaplica
kapieren kapować
Kapitalismus kapitalizm
Kapitän kapitan
kaputt zepsuty
Karaffe karafka
Karneval karnawał
Karotte, Karöttchen marchew, marchewka
Karpaten karpaty
Kartoffeln ziemniaki
Käse ser
Kasse kasa
Kassenbon paragon
Kassette kaseta
Kater kocur, kotek
Kathedrale katedra
Katze, Kätzchen kot, kotka
kaufen kupować, kupić
Kaufhaus dom towarowy
Kaugummi guma do żucia
kaum prawie
Kaution kaucja
Keilriemen klinowy
kein żaden
Kekse ciasteczka
Kellner, Kellnerin kelner, kelnerka
kennen znać
Keramik ceramika
Kerzen świece
Ketchup keczup
Kette łańcuch
KFZ-Schein dowód rejestracyjny
Kichererbsen ciecierzyca
Kiefer szczęka
Kilogramm kilogram
Kilometer kilometr
Kilometerpreis cena dla kilometr
Kind dziecko
Kinderbecken basen dla dzieci
Kinderbetreuung
Kinderbett łóżeczko dziecięce
Kinderermäßigung zniżka dla dzieci
Kinderfahrkarte bilet dla dziecka
Kinderkleidung odzież dla dzieci
Kinderkrankheit choroba dziecięca
Kinderlähmung paraliż dziecięcy
Kindersitz fotelik dla dziecka
Kinderteller porcja dziecięca
Kino kino
Kirche kościół
Kirchturm wieża kościoła
Kirmes wesołe miasteczko
Kirschen wiśnie, czereśnie
Kiste skrzynia, skrzynka
kitschig kiczowaty
klar czysty, jasny, oczywiście
Klasse klasa, kategoria
klasse! (als befürwortender Ausruf super
Klassik klasyka
Klassiker klasyk
Klassizismus klasycyzm
Kleid sukienka
Kleiderbügel wieszak
Kleidung ubranie
klein mały Der kleine Prinz = Mały Książę
Kleingeld drobne
Klima klimat
Klimaanlage klimatyzacja
Klingel dzwonek
Kloster klasztor
klug mądry
Kneipe knajpa
Knie kolano
Knoblauch czosnek
Knöchel kostka
Knochen kość
Knochenbruch złamanie kości
Koch, Köchin kucharz, kucharka
Kochbuch książka kucharska
kochen gotować
Kocher kocher, kuchenka
Kochnische, Kochecke wnęka kuchenna
Koffer walizka
Kofferraum bagażnik
Kohl kapusta
Kokosnuss orzech kokosowy
Kolik kolka
Kollege, Kollegin kolega, koleżanka
kommen przychodzić
Komödie komedia
Kompass kompas
Komponist, Komponistin kompozytor, kompozytorka
Konditorei cukiernia
Kondom kondom, prezerwatywa, gumki
König, Königin król, królowa
können umieć, móc (dürfen)
Konserven konserwy
Konsulat konsulat
Kontakt kontakt
Konto konto
Kontrolleur, Kontrolleurin kontroler, kontrolerka
kontrollieren kontrolować
Konzert koncert
Kopf głowa
Kopfhörer słuchawki
Kopfkissen poduszka
Kopfsalat, grüner Salat sałata zielona
Kopfschmerzen bóle głowy
Kopfschmerztabletten tabletki od bólu głowy
Kopie kopia
Korb kosz, koszyk
Korkenzieher korkociąg
Körper ciało
kosten kosztować
kostenlos, gratis za darmo
Kostüm kostium
Kotelett kotlet
Koteletten bokobrody
Krabben kraby
Krampf skurcz
krank chory
Krankenhaus szpital
Krankenkasse kasa chorych, ubezpieczalnia
Krankenpfleger pielęgniarz
Krankenschein poświadczenie ubezpieczenia na wypadek
Krankenschwester pielęgniarka
Krankenwagen karetka pogotowia
Krankheit choroba
Kräuter zioła
Krawatte krawat
kreativ kreatywny
Krebs Rak
Kreditkarte karta kredytowa
Kreislaufmittel środek na krążenie
Kreislaufstörung zaburzenie krążenia
Kreuz krzyż
Kreuzfahrt wyciecka statkiem
Kreuzung skrzyżowanie
Kristall
Krone korona
Krücke kula, szwedka
Küche kuchnia
Kuchen ciasto
Kugelschreiber długopis
kühl chłodny
Kühler chłodnica
Kühlschrank lodówka
Kühlwasser płyn chłodniczy
Kultur kultura
Kümmel kminek
kümmern (sich) um ... troszczyć się o ...
Kunde, Kundin klient, klientka
Kunst sztuka
Kuppel kopuła
Kupplung sprzęgło
Kürbis dynia
Kurs kurs
Kurve zakręt
kurz krótki (Adjektiv), krótko (Adverb)
kurzfristig na krótko, krótkoterminowo
kürzlich niedawno
Kurzschluss zwarcie
Kuss pocałunek
küssen całować, pocałować
Küste wybrzeże, brzeg
 
nach oben L
Labor laboratorium
Labyrinth labirynt
lachen śmiać się zum Lachen bringen = rozśmieszać
lächeln uśmiechać
lächerlich śmieszny
lächerlich machen ośmieszać
Land (pol) kraj
lang długi
langweilig nudny
lecker smaczny, smakowity
leer pusty
Leerung (Briefkasten) wyjmowanie listów
legal legalny
ledig wolny (Mann), wolna (Frau)
Lehrer(in) nauczyciel(ka)
leider niestety
leise cichy
lieb; lieb haben miły; kochać, miłować
Liebe; liebevoll miłość; czuły
Lied; Liedchen pieśń; piosenka
links, rechts na lewo, na prawo
Lohn płaca
Löwe Lew
Luft powietrze
Luftpost poczta lotniczą
Lüge kłamstwo
Lust ochota
lustig wesoły
 
nach oben M
manchmal czasem
Medienberater doradca medialny
Mentalität mentalnośc
Münze moneta
Mutter matka
Muttersprache
Welche ist deine Muttersprache?
język ojczysty
Jaki jest twój język ojczysty?
 
nach oben N
Nabel; Nabelschnur pępek; pępowina
nach do, ku, w, za, po nach Hause = do domu
nach wie vor = w dalszym ciągu, nadal
Nachbar; Nachbarin sąsiad; sąsiadka
Nachbarland; Nachbarschaft kraj ościenny; sąsiedztwo
nachbarlich sąsiedzki
nachbessern naprawić
Nachgeschmack posmak
nachgiebig ustępliwy
nachher, später potem
im nachhinein później, po czasie
Nachmittag; nachmittags popołudnie; popołudniowy
Nachnahmesendung przesyłka za zaliczeniem
Nachname nazwisko
nach Norden na pólnoc
Nachricht (i.S.v. Botschaft) wiadomość
nachsenden dosyłać
Nachspeise deser
Nacht; über Nacht noc; na/przez noc Gute Nacht! = Dobranoc!
Nachteil niekorzyść
Nachtruhe nocny spoczynek
nachts w nocy, nocą, po nocach
Nachweis wykrycie, dowód
Nacken kark
nackt; sich nackt ausziehen nagi; rozebrać się do naga
Nadel igła
Nagel gwóźdź
Nagelfeile; Nagelschere pilniczek do paznokci; nożyczki do paznokci
Nagellack; Nagellackentferner lakier do paznokci; zmywacz do paznokci
na gut no dobra
nah, nahe blisko sich nahe kommen = zbliżać
naheliegend zrozumiały
nähen szyć, zaszy
nahezu prawie, niemal
Nahrung pożywienie, pokarm
Name (Nachname) nazwa, nazwisko
namenlos bezimienny, anonimowy
nämlich mianowicie
Narbe blizna
Narkose narkoza
Narr; Närrin błazen; głupia, wariatka
naschen; naschhaft łasować; łakomy, łasy
Nase nos Die Nase voll haben = mieć po dziurki w nosie
Nasenbluten krwawienie z nosa
Nasenloch nozdrze
Nasenspitze koniuszek nosa
Nashorn nosorożec
nass mokry
Nässe wilgoć
nasskalt wilgotny i zimny
Nation nacja, naród
national narodowy
Nationalismus nacjonalizm
Nationalität narodowość
Nationalmannschaft kadra narodowa
Natter wąż, żmija
Natur przyroda
natürlich naturalny
Nebel; neblig mgła; mglisty
neben obok, przy, poza
Nebenbeschäftigung zajęcie uboczne
necken (sich) przekomarzać się
neckisch filuterny, figlarny
Neffe bratanek
nehmen brać
Neid zazdrość, zawiść
neidisch zazdrosny, zawistny
nein / ja nie / tak
Nelke goŹdzik
Nerven; Nervenkrieg nerwy; wojna nerwów auf die Nerven fallen = działać na nerwy
neu nowy Was gibt es Neues? = Co nowego?
Neujahr Nowy Rok Prost Neujahr! = Do siego roku!
neulich
neun dziewięć
neutral neutralny
nicht nie
Nichte bratanica
nichtig błahy, nieważny
Nichtraucher, Nichtraucherin niepalący, niepaląca
nichts nic
nie, niemals nigdy
niedlich śliczny, miluchny
niedrig niski
niemand nikt
Niere nerka
niesen kichać
nie wieder nigdy więcej
nirgends, nirgendwo nigdzie
nirgendwoher znikąd
Niveau poziom
noch jeszcze
Nonne zakonnica, mniszka
Nord, nördlich pólnocny
nörgeln zrzędzić
normal normalny
normalerweise ogólnie, na ogół
Not nędza, bieda
Notar notariusz
Notarzt lekarz pogotowia ratunkowego
Notarztwagen ambulans pogotowia ratunkowego
Notfall nagły przypadek
notwendig konieczny, niezbędny
November listopadowy
nüchtern (nicht betrunken)
auf nüchternen Magen
trzeźwy
na czczo
Nudeln makaron, kluski
Null zero
nun, jetzt teraz
nur tylko Mówię tylko troche po polsku = Ich spreche nur wenig Polnisch
Nur Mut! = Odwagi!
Nuss orzechowy
nützlich pożyteczny, użyteczny sich nützlich machen (helfen) = pomagać
nutzlos bezużyteczny
 
nach oben O
ob czy
oben na/w górze, u góry
oder albo, czy (in Relativsätzen)
offen otwarty
offenbar oczywisty, widocznie
Oma
Opa
babcia, babusia
dziadek, dziadzio
Opfer ofiara
Order zlecenie
Ort; Ortschaft miejsce; miejscowość
Ortsgespräch rozmowa miejscowa
Ortszeit czas miejscowy
Osten wschód
Ostern Wielkanoc
Österreich
Österreicher; Österreicherin
Austria
Austriak; Austriaczka
Ostsee (nad) bałtycki
 
nach oben P
Päckchen paczuszka
Paket paczka
Paketkarte przekaz na paczkę
Panne awarię
Papiere (persönliche) dokumenty
Personalausweis dowód osobisty
Pole / Polin Polak / Polka
Polizei policja
Polizeiwagen samochód policyjny
Polizist/in policjant/ka
polnisch sprechen; sich auf Polnisch unterhalten mówić po polsku, rozmawiać po polsku
Porto porto, obłata
Postamt poczta
Postkarte pocztówka
postlagernd do odbioru na poczcie
Postleitzahl (PLZ) kod pocztowy
Postsparbuch pocztowa książeczka
 
nach oben Q
Qual; quälend udręka; męczący
Qualität jakość, zaleta
Qualle meduza
quatschen pleść
Quelle źródło
quengeln kaprysić
Querformat format poziomy
quietschen piszczeć
quitt; wir sind quitt kwita; jesteśmy kwita
Quitte; Quitten pigwa; pigwowy
Quittung; auf/gegen Rechnung pokwitowanie, kwit; za pokwitowaniem
 
nach oben R
R-Gespräch rozmowa r-ka
Rauschgift narkotyk
Rechnung rachunek
rechts, links na prawo, na lewo
Rechtsanwalt adwokat
Reisepass paszport
Reisescheck czek podróżny
Richter / Richterin sędzia / sędzina
Rote Bete burak ćwikłowy
 
nach oben S
sauber czysto
schade szkoda
Scheck czek einen Scheck ausstellen = wystawić czek
Scheckkarte karta czekowa
Schlüssel klucz
Schmuggel przemyt, szmugiel
schmuggeln przemycać
schmutzig brudno
Schnappschuss szybkie ujęcie
Schuld wina
Schweizer Franken frank szwajcarski
schwer, schwierig, mühsam trudny Es ist schwierig für mich = Jest trudny mi
Schwester/n siostra/siostry
Seife mydło
sexuelle Belästigung molestowanie seksualne
sie ona
Stehklosett latryna
Stier Byc
Schütze Strzelec
Skorpion Skorpion
Sohn syn
Sondermarke znaczek okolicznościowy
sozusagen że tak powiem
Steinbock Koziorożec
 
nach oben T
Tal dolina
Tampons tampony
Tankstelle stacja benzynowa
tanzen tańczyć, pląsać
Taschendieb złodziej kieszonkowy
Taxi taksa, opłata, taksówka
Tee herbata
teilnehmen (an etwas) uczestniczyć (w czymś)
Teilnehmer; Teilnehmerin uczestnik; uczestniczka
Teilung dzielenie
teilweise częściowy
Teilzahlung rata
Telefon telefon
Telefonbuch książka telefoniczna
Telefonkarte karta telefoniczna
Telefonnummer numer telefonu
Telefonzelle budka telefoniczna
Telegramm telegram
Telex teleks
Teller talerz
Tempel świątynia
Teppich; Teppichboden dywan; wykładzina
testen testować
Tetanus tężec
Teufel; Teufelchen diabeł; diabełku
teuflisch diabelski
Thailand; thailändisch tajlandia; tajlandzki
Theater; theatralisch teatr; teatralny
Thema temat
Theorie; theoretisch teoria; teoretyczny
Therapie terapia
Thermometer termometr
Thriller dreszczowiec
Thrombose zakrzep
Thunfisch tuńczyk
Thymian tymianek
Ticket bilet
tief; Tiefe głęboki; głębokość
tiefgekühlt mrożony
tiefgründig głęboki
Tier zwierzę
Tierarzt weterynarz
Tierheim schronisko dla zwierząt
Tierkreiszeichen znak, zodiaku
tierlieb sein lubić zwierzęta
Tierpark park zwierząt
Tiger; Tigerin tygrys; tygrica
Tintenfisch mątwa
Tipp rada, typ
Tisch stół
toben, herumtoben dokazywać
Tobsucht; tobsüchtig furia; szalony
Tochter córka
Tod śmierć
todmüde potwornie zmęczony
Toilette toaleta, ubikacja Wo ist die Toilette? = Gdzie jest toaleta?
Toilettenpapier papier toaletowy
Toleranz; tolerieren tolerancja; tolerować
toll super, pyszny
tollpatschig niezdarny
Tollwut wścieklizna
Tomate pomidor
Topf garnek
töricht nierozsądny, niemądry
Treue wierność
trotzdem jednak
Tür drzwi
 
nach oben U
Überfall; jemanden überfallen (angreifen)
jdn. überfallen (iron. für plötzlich besuchen)
napad; paść na kogoś/coś
nachodzić kogoś
überfällig (z.B. Zug verspätet); (Zahlung) überfällig spóżniony; przeterminowany
Überfordern; jemanden überfordern
überfordert; mit etwas überfordert sein
wymagać; wymagać od kogoś zbyt wiele
przeciążony/a; być przeciążonym
Übersetzerin tłumaczka
Überweisung; telegrafische Überweisung przekaz, przelew; przekaz telegraficzny
Ufer brzeg
Uhr zegarek
umtauschen wymieniać
unbedingt bezwarunkowy
Unsinn nonsens
unten na/w dole, u dołu
Unterkunft kwatera
Unterschrift podpis
Untersuchungshaft areszt śledczy
unverschämt bezczelny
unzulässig niedopuszczalny
unzumutbar niemożliwy
Ursache; keine Ursache! przyczyna; nie ma za co!
 
nach oben V
Valuta walutowy, dewizowy
Vater ojciec
Vegetarier; Vegetarierin; vegetarisch jarosz; jaroszka; jarski, po jarsku
verabschieden (sich) żegnać się
veranlassen skłaniać
verantwortlich odpowiedzialny
verärgern rozgniewać
verarschen robić wariata
Verband opatrunek (med.); związek (org.)
Verbindung (techn., z.B. Telefonverbindung) połączenie
verblöden idiocieć
Verbrechen przestępstwo
verdanken zawdzięczać
verdienen (Geld)
verdienen (z.B. Anerkennung)
zarabiać
zasługiwać
Vergewaltigung gwałt
verhaften; Verhaftung aresztować; aresztowanie
verlieren (beim Spiel oder vor Gericht) przegrywać, przegrać
viel duży
vielleicht mozliwie
von Zeit zu Zeit od czasu do czasu
Voranmeldung uprzednie zgłoszenie
Vordruck formularz
Vorname imię Wie ist dein Vorname? = Jak masz na imię?
Vorsicht! uwaga!
Vorwahlnummer numer kierunkowy
 
nach oben W
Waage Waga
wählen wybrać Telefonnummer wählen = wybrać numer
wahr prawdziwy Das ist wahr = To prawda
Währung waluta
wann kiedy Wann genau ist das passiert? = Kiedy dokładnie to się stało?
warum dlaczego
was
Was bist Du (z.B. von Beruf)?
Was bedeutet das?
kim, co
Kim jesteś
Co to znaczy?
Wassermann Wodnik
Wasserspülung spłuczka
Wechselkurs kurs wymiany
weil bo
weit daleko
welcher/e/es który/a/e
wenig trochę, mało
wer; Wer ist da? kto; Kto to jest?
Werkstatt warsztatu
Wertangabe wartość
Widder Baran
wie
Wie sagt man auf Polnisch...?
jak
Jak się mówi po polsku...?
wieviel; Wieviel kostet das? ile; Ile to kosztuje?
wirklich naprawde
wo gdzie
woher; Woher bist Du? skąd; Skąd jesteś?
wohin dokąd
Wörterbuch słownik
Worum geht es dir eigentlich? O co ci chodzi?
 
nach oben X
x-beliebig byle jaki, byle kto
 
nach oben Y
Yoghurt Joghurt
 
nach oben Z
zahlen; Zahlung
Zahlungsbedingungen
płacić; opłata, płatność
warunki płatności
Zahn; Zähne
Zahnschmerzen
ząbek; ząbki
ból zębów
Zeuge, Zeugin świadek
Zollerklärung deklaracja celna
zufrieden szczęśliwy
zusammenschlagen bić, pobić
Zwilling Bliźnieta
 
Version:   20.01.2011
©   Copyright 2004 - 2011